Oikeusministeriö

Eteläesplanadi 10, Helsinki

www.oikeusministerio.fi

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa, vahvistaa demokratian rakenteita ja turvaa kansalaisten perusoikeudet. Ministeriö vastaa keskeisten oikeusjärjestystä ylläpitävien lakien valmistelusta ja oikeuslaitoksen toimintakyvystä. Oikeusministeriön visio on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.

Oikeusministeriön n. 250 virkamiestä sijoittuvat demokratia- ja julkisoikeusosastolle, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolle, yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osastolle ja hallinto- ja ohjausosastolle sekä esikuntaan. Osastot vastaavat toimialansa säädösvalmistelusta, politiikkatyöstä sekä hallinnonalan kehittämisestä ja toimintaedellytyksistä.

Vinkkaa kaverille

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Työsuhde

(0)

Työkategoriat

Sijainnit

Avoimet työpaikat

Oikeusministeriö

Avoimet positiot
- Avoimia työpaikkoja ei löytynyt -
fiFinnish